Solita Digitalist Thinkers Forum -tapahtumassa kuulimme esimerkkejä innovaatioista, jotka ovat läsnä elämässämme jo tänään, sekä unelmista, jotka tulevat muuttamaan tapamme oppia, kuluttaa ja viettää vapaa-aikaa. Kymmenen vuotta sitten harva meistä olisi kuvitellut puhuvansa maailmaa mullistavista innovaatioista, start-upeista tai datan roolista osana markkinointia automaatiosta puhumattakaan. Kymmenen vuoden kuluttua monet asiat ovat meille jo itsestään selviä. Teknologian huima kehitys ja erityisesti tekoäly ja IoT tulevat ottamaan ensi askeleita monilla eri toimialoilla jo lähivuosina, kuten olemme matkailussa, liikenteessä, viihteessä, rahoitusalalla ja terveydenhuollossa jo huomanneet.

 Solita Digitalist Thinkers Forum -tallenne.

Screen Shot 2016-12-09 at 14.39.31-2.png

Suuret teknologiajätit, kuten Google, Microsoft, Facebook, Apple ja IBM, investoivat tekoälyyn jo tänä päivänä. Etunenässä Google, jonka innovaatioita ovat mm. itseajavat autot ja tekoäly, joka on oppinut kirjoittamaan runoja perustuen kirjoihin. Google on myös sijoittanut 400 miljoonaa dollaria DeepMind-nimiseen startuppiin, jonka palveluna on ratkaista yleisiä tekoälyyn liittyviä haasteita ja auttaa koneita oppimaan itsenäisesti.  

Tekoäly on täällä

Screen Shot 2016-12-15 at 12.43.17.png

Salesforcen Toni Korppi puheenvuorossan “Tekoäly on täällä” toi esille datan roolin osana teknologian kehitystä. Dataa löytyy Salesforcen ympäristöistä niin paljon, että ihmisen on sitä vaikea hallita ilman teknologiaa. Salesforcen mukaan alle 1% yritysten hallussa olevasta datasta hyödynnetään. Tekoäly tuo konkreettisesti apua myynnille ja markkinoinnille, kun se automatisoi aikaa vieviä työvaiheita. Einstein käyttää Salesforcen monipuolisesti dataa, mm.toisiinsa kytkeytyneistä laitteista saatavaa IoT-dataa, sosiaalisen median dataa, CRM-dataa ja sähköposteja ja kalentereita. 

Tiedosta toiminnaksi

 Screen Shot 2016-12-15 at 13.57.17.png

Solitan Lassi Kurkijärvi käsitteli puheenvuorossaan “Tiedosta toiminnaksi” innovaatioiden roolia ja muutoksen johtamista. Hän esitti osuvan kysymyksen: “Mitä ihmisyys merkitsee, kun tekoäly alkaa tekemään asioita?”. Kurkijärvi nosti esille Forresterin tekemän tutkimuksen, jonka mukaan viiden vuoden kuluttua noin 6% työpaikoista tulee katoamaan tekoälyn vuoksi. Tämä tuo Kurkijärven mukaan organisaatioille hyvän mahdollisuuden uudistua ja kehittää liiketoimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.  

Jokainen yritysjohtaja, jolla ei ole omaa tekoälyä ystävänä, tulee häviämään tämän pelin.

- Lassi Kurkijärvi 

Kurkijärvi mainitsi yhdeksi datan ja teknologian ilmentymäksi Googlen itseajavat autot. Kaikki data, mitä autot keräävät, taltioidaan tietokantaan, ja joka päivä, kun ohjelmisto päivittyy, autot ajavat kaikki ne kilometrin uudestaan. Autoilla on kaikki se data aiemmista ajokokemuksista ja sen kautta jalostetaan algoritmeja ja ymmärretään, miten opitaan paremmin ympäristöstä.

Data katsoo aina taaksepäin ja ne tulokset, mitä me saadaan, ovat ainoastaan niin hyviä kuin se data mitä käytetään.

- Lassi Kurkijärvi 

Tulevaisuudessa tekoäly tullaan valjastamaan osaksi organisaatiota ja kehittämään prosesseja ja toimintamalleja, jotka luovat reaaliaikaisen ja interaktiivisen yhteyden asiakkaan ja organisaation välille. Teknologia ja data yhdessä auttavat meitä jo tänä päivänä tehostamaan liiketoimintaa. Tulevaisuudessa se voi antaa meille vielä syvempää ymmärrystä seuraavista mahdollisuuksista.

 

Subscribe to Email Updates