Vahvalla työnanatajabrändillä kasvuun -seminaari Solo Sokos Hotel Tornissa

Tervetuloa mukaan Vahvalla työnantajabrändillä kasvuun -seminaariin. Pidämme tällä sivulla liveblogia suoraan tapahtumapaikalta!

Dingle järjestää aamiaisseminaarin 19.1.2017 Solo Sokos Hotel Tornissa Helsingissä. Seminaarimme aiheina ovat työnantajabrändäyksen valjastaminen osaksi organisaation strategiaa sekä työntekijäkokemusten vaikutus liiketoiminnan kehityksessä.

Tervetuloa mukaan seuraamaan ja keskustelemaan #dingleaamu ja @Dingletweet 

Screen Shot 2017-01-19 at 9.19.24.png

Dingle / Anna Kilponen ja Petra Tiirikainen: Katsaus työnantajabrändäykseen

Anna Kilponen  
Account Manager
@a_kilponen
Dingle

Petra Tiirikainen
Business Development Manager
@ptiirikainen
Dingle

 

Anna Kilponen ja Petra Tiirikainen menevät suoraan asiaan kertomalla, mistä työnantajabrändäysasioiden pohtiminen alunperin lähti käyntiin.

– Huomasimme asiakkaiden kanssa keskustellessamme, että aihetta kohtaan on noussut luonnollinen kysyntä. Halusimme vastata siihen, Kilponen toteaa.

Kilponen ja Tiirikainen listaavat rekrytoivien yritysten usein kohtaamia ongelmia, joita myös heidän asiakkaansa ovat kohdanneet: potentiaalisten hakijoiden käsitys yrityksen toimialasta voi olla väärä, hakemuksista suuri osa voi olla heikosti relevantteja ja erottuminen kilpailijoista parhaiden tekijöiden saamiseksi voi tuntua hankalalta.

live_blogi_77a3004.jpg

Työnantajabrändin kehittäminen kuuluu Kilposen ja Tiirikaisen mukaan kaikkien pöydälle: markkinoinnin, HR:n ja strategisen johdon tulisi olla mukana rakentamassa työnantajabrändiä.

Työnajantajabrändi on elintärkeää siksi, että uusia hyviä tekijöitä saataisiin taloon sekä siksi, että vanhat työntekijät kokisivat oman työpaikan mieluisana ja sitoutuisivat siihen. Satsaaminen kannattaa: työntekijöiden vaihtuvuus on työnanatajabrändiin keskittyvissä yrityksissä 28% pienempi ja vuotuinen kasvu jopa 2,4 kertaa suurempi.

Tiirikainen esittelee Kilposen kanssa kehittämänsä Työntekijän elinkaari -mallin. Malli tuo esiin työntekijän vaiheet aina yrityksen löytämisestä ja sinne hakemisesta alumniksi asti.

Screen Shot 2017-01-19 at 8.49.16.png

Tiirikainen korostaa, että työntekijät tulisi ottaa mukaan viestimään: kun tarinat tulevat aidoilta ihmisiltä, työnantajabrändikin on aito ja uskottava.

Vahva yrityskulttuuri ja siitä viestiminen oikealla tavalla tuottaa arvoa asiakkaalle asti.

– Vasta silloin, kun työntekijät rakastavat yritystä, asiakkaat voivat rakastua siihen, Tiirikainen kiteyttää.

Päivän tapahtumia voi seurata liveblogin lisäksi somessa! Etsi ja tägää: #dingleaamu

 

Rune & Berg / Tiina Palva ja Jenni Herkama : Yrityskulttuuri ja työntekijäkokemus

Tiina Palva 
Brand Strategist and Researcher
Rune & Berg Design

Jenni Herkama
Designer, Partner 
@JenniHerkama 
Rune & Berg Design

Palvan ja Herkaman esittelemä yrityskulttuuritutkimus, joka toteutettiin syksyllä 2016, puhuu vahvasti sen puolesta, että yrityskulttuuri on avain menestykseen.

Yrityskulttuurimiinakenttä on moninainen. Ensimmäisenä Palva ja Herkama nostavat esiin tutkimuksessa käsitellyn kysymyksen asenteista ja niiden muutoksista: 
Miten pystyä päättämään vaihtaakko ihmiset vai ihmisten asenteet? Toinen kysymys koski sitä, miten henkilöstö saaadaan ymmärtämään yrityskulttuurin eteen tehtävien toimenpiteiden merkitys. Kolmas tutkimuksessa käsitelty kysymys liittyi siihen, miten kansainvälisiin yrityksiin voidaan luoda yhteinen kulttuuri. Vahvaa kulttuuria ja yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan erityisen paljon, kun ei olla fyysisesti samassa paikassa. Neljäntenä tärkeänä osa-alueena nousee merkityksellisyyden kokemus. Myös johtamisen haasteet nousivat tutkimuksessa esiin.

Tutkimuksen tulos on yksiselitteinen: yrityskulttuurin tulisi olla korkealla toimitusjohtajan agendalla.

live_blogi_77a3033.jpg

Herkaman ja Palvan mukaan strategian ja yrityskulttuurin tulisi olla parahaita ystäviä keskenään.

– Ihmisille pitää antaa aikaa oppia käyttäytymään uuden yrityskulttuurin ja tapojen mukaan. Työntekijät on myös tärkeä ottaa mukaan prosessiin.

Johdon tehtävä on siis kirkastaa yrityskulttuuri ja asettaa selkeät tavoitteet. Kaikkien on tärkeä tietää, millaiset arvot ja yhteiset tavoitteet yrityksellä on. Johtajan tulisi myös muodostaa vahva visio strategiaa tukevalle  kulttuurille.

— Johtajan kannattaa olla helposti lähestyttävä, esittää hyviä kysymyksiä ja pystyä oikeasti kuuntelemaan työntekijöitä. Viisauden kuuluisi tulla koko organisaatiosta – hyvä johtaja hyödyntää työntekijöiden aivoja, ei käsiä, Herkama ja Palva korostavat.

Herkama ja Palva esittelevät lopuksi yrityskulttuurin johtamisen polun, joka kokoaa yhteen viisaat vinkit yrityskulttuurin rakentamiseen.

Screen Shot 2017-01-19 at 9.15.50.png

Osallistu keksusteluun: #dingleaamu ja @dingletweet!

Evulate / Aleksei Kangaskolkka ja Pekka Sihvola: Läpinäkyvyys ja palaute työnantajabrändäyksessä

Aleksei Kangaskolkka
Co-Founder 
@Kangaskolkka 
Evulate

Pekka Sihvola
Business Manager 
@PekkaSihvola
Evulate

Evulate on muutaman kuukauden ikäinen start up, joka ammentaa osaamista urheilumaailmasta: sekä Aleksei Kangaskolkka että Pekka Sihvola ovat ammattijalkapalloilijoita. Siksi liikkelle lähdetään mistäpä muustakaan kuin jalkapallosta.

Jalkapallossa ammattina on hyviä ja huonoja puolia. Pelaamisen ohella voi opiskella, sillä tulee toimeen, mutta eläkerahoja ammatissa ei valitettavasti tienaa. Työajat ovat satunnaiset ja työsopimukset aina määräaikasia: joka syksy on valmistauduttava työnhakuun.

Kangaskolkka jatkaa kertomalla palautteenannosta, joka toimii jalkapallomaailmassa hyvin samoin periaattein kuin yritysmaailmassa.

– Palaute on parasta, kun se on konkreettista. On tärkeää kuulla, mitä teki oikein.

Myös ajoitus on elintärkeää: palaute tulisi saada mahdollisimman nopeasti. Tämä korostuu jalkapallossa ja tulisi näkyä myös yritysmaailmassa. Myös tapa, jolla palaute annetaan näyttelee suurta roolia.

Urheilumaailmassa tyypillistä on suora palaute, etenkin kun palautteenantaja ei ole tyytyväinen. Aggressiivisuus on yleistä. Tilanteet, joissa palautteenanto ei toimi lainkaan ovat urheilumaailmassa yleisiä. Ongelmia voidaan Kangaskolkan mukaan ratkaista parantamalla joukkuehenkeä.

– Omassa joukkueessani Maarianhaminassa esimerkiksi työskennellään mentorien kanssa pienissä ryhmissä, joissa annetaan kehuja ja kehitysehdotuksia.

Sihvola jatkaa viemällä palautteenannon ylemmälle tasolle: pelaajat saavat palautetta myös faneilta, muilta katsojilta ja mediasta.

– Huono palaute voi kuluttaa, mutta hyvä palaute suuren yleisön keskuudessa on sitä, mikä kannattelee pelaajaa.

live_blogi_77a3059-1.jpg

Jalkapallomaailmassa on monella tapaa samat tarpeet kuin yritysjohtajillakin: joukkueisiin tarvitaan hyviä pelaajia hyvällä summalla. Läpinäkyvyyden tarpeesta syntyi Evulate.

– Evulate on työmarkkinoiden TripAdvisor: väline, jonka avulla voi löytää juuri itselleen sopivan työpaikan.

Kangaskolkka ja Sihvola selittävät palvelun idean pähkinänkuoressa:

– Palvelussa yritysten entiset ja nykyiset työntekijät voivat arvioida yritystä anonyymisti viidessä kategoriassa ja jättää palkkatiedot työnahkijoiden nähtäväksi. Myös yritykset hyötyvät ja saavat todellista tietoa siitä mitkä asiat ovat hyvin ja mitä tulisi kehittää. Parhaimmillaan yritys voi lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mikä lisää tuottavuutta, vähentää vaihtuvuutta ja houkuttelee parhaimmat tekijät työntekijämarkkinoilta.

 

Solita / Kati Kitti: Yrityskulttuurista kilpailuetua, case Solita

Kati Kitti
Head of Recruiment and Employer Branding
@Kati_Kitti 
Solita

Kati Kitti toteaa aluksi olevansa syvästi samaa mieltä aiempien puhujien kanssa: työnantajabrändi lähtee yrityskulttuurista.

– Olen etuoikeutussa asemassa, kun saan olla töissä Solitalla, jossa on erinomainen yrityskulttuuri.

Solitan tärkein arvo on välittäminen. Arvot luotiin yhdessä työntekijöille järjestetyssä workshopissa. Nyt yhdessä luodut arvot ohjaavat laajasti koko yrityksen toiminaa. Esimerkiksi rekrytoinnissa etsitään arvomaailmaan ja yrityskulttuuriin sopivia hakijoita.

Välittävä kulttuuri näkyy muun muassa palkitsemisena ja onnistumisten nostamisessa näkyviin. Myös rentous ja huumori ovat läsnä Solitan arjessa. Yrityskulttuuri on kuitenkin myös rohkea:

– Kuka tahansa voi tuottaa sisältöjä intraan. Onnistumisten lisäksi mokista puhutaan avoimesti.

live_blogi_77a3118-1.jpg

Kitti haluaa antaa kuulijoille konkreettisia apuvälineitä yrityskulttuurin kehittämiseen.

– Ensimmäinen tärkeä periaate on, että yrityskultturin tulisi rakentua yhdessä tekemällä, ei vain markkinointiosastolla, Kitti korostaa.

Toinen tärkeä periaate on näkyvien tekojen tekeminen. Vuosikellojen ja suunnittelun ohella on pidettävä mielessä aktiivisuus ja pienetkin teot yritykulttuurin eteen.

Näiden periaatteiden lisäksi Kitti esittelee kymmenen tekoa yrityskulttuurista viestimisen edistämiseksi. Ensinnäkin on tutustuttava hakijakohderyhmiin ja oltava perillä millaisia ihmisiä kentällä on. Toiseksi Kitti mainitsee mielikuvan nykytilan kartoituksen.

– Kysyn usein uusilta työntekijöiltä, millainen fiilis on ollut ennen aloittamista. Tämä kaikki vaikuttaa edellä mainittuun hakijakohderyhmään.

Kolmantena Kitti mainitsee kuvien voiman. Kun työntekijät näkyvät maailmalle aidosti työnsä parissa, yrityskulttuurin arvot välittyvät voimakkaamin kuin tekstien välityksellä. 

Myös rekryviestinnän kanssa on Kitin mukaan monella yrityksellä vielä paljon tekemistä. On tärkeää todella sukeltaa hakijakohderyhmän maailmaan ja kohdentaa viesti oikein. Hakuilmoituksiin kannattaa käyttää aikaa.

– Hakuilmoitus kannattaa testata työntekijöillä: jos jo talossa oleva ohjelmistosuunnittelija ei innostu ilmoituksesta, tuskin uudetkaan hakijat innostuvat.

Viides Kitin mainitsema teko yrityskulttuurista viestimisen edistämiseksi on blogi, jossa aidot ihmiset kertovat työstään. Myös videot, sekä rennot että viralliset, ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Seitsemäntenä Kitti mainitsee kulttuurin ytimen avaaminen esimerkiksi koulutusten kautta. Myös henkilöstön omien ideoiden toteuttaminen ja näiden ideoiden tuominen esiin on tärkeää.

– Muun muassa työntekijöiden kehittämä Solita-olut ja hakkerointitapahtuma ovat hyviä esimerkkejä onnistuneista heittäytymisistä.

Lopuksi Kitti tuo esiin sekä arvoista viestimisen että hiomattomuuden ja spontaaniuden tärkeyden.

– Suuri osa Solitan sosiaalisessa mediassa julkaistavasta sisällöstä on ex-tempore-materiaalia.

Vuoden 2015 aikana yrityskulttuurin kehittäminen ja siitä viestiminen ovat tuoneet monenlaisia hyviä tuloksia: hakemukset ovat relevantimpia, niiden laatu oli parempi ja lisäksi tunnettavuus ja liikevaihto kasvoivat.

Puheenvuoronsa lopuksi Kitti alleviivaa vielä koko esityksen ajan korostuneen ajatuksen tekojen merkityksestä.

– Tärkeintä ovat näkyvät teot liiallisen suunnittelun sijaan. 

Jäikö jano kuulla aiheesta lisää?

Pysy kuulolla, sillä lähiviikkoina julkaistaan eBook työnantajabrändäykseen liittyen.
Tutustu myös alla olevaan videoon!

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to Email Updates