Yritysten nöyristä ja sitkeistä ponnisteluista huolimatta, olemme useimmat edelleenkin vasta puolimatkalla kohti aidosti asiakaslähtöistä liiketoimintaa ja palvelua. Jos sielläkään.

Valtaosalla yrityksistä on perustavanlaatuinen näköharha; näemme toimintamme isojen asiakasryhmien ongelmien ratkaisemisena omasta ulkoisesta näkökulmastamme käsin. Asioiden ymmärtäminen yksilöiden näkökulmasta hukkuu. 

Asiakkaan näkökulmasta kysymys on yrityksen kyvystä ratkaista heidän sisäistä ongelmaansa kirkkaasti ja yksinkertaisesti. Yrityksen tarina kiinnostaa heitä paljon vähemmän kuin asiakkaan oma tarina. 

Brändi-ihanne on yrityksen itsensä puolelta usein meritoitunut, kyvykäs ja ihailtu ja monipuolisia palveluita tarjoava sankariyritys, kun taas asiakkaat kaipaavat sankarin sijaan asiantuntevaa ja johdonmukaista avunantajaa ongelmaansa. Valtaosa taloudellisesti menestyvimmistä tuotteista on keskittynyt yhden ainoan asiakastarpeen ratkaisemiseen kunnolla.

Unohda höpinätarinat, keskity oleelliseen

Asiakasymmärrystä käytetään turhan vähän oman liiketoiminnan pelkistämiseen kaikkein olennaisimpaan asiakkaalle, ja suurin osa liiketoiminnasta on liian rönsyilevää ja ohutta.

Asiakkaat haluavat yrityksen, joka tarjoaa heille ehjän suunnitelman ratkaista ongelmansa loppuun saakka. Brändin ydin tulee kiinnittää höpinätarinoiden sijaan elämykseen, hyötyyn ja selvään vihollisongelmaan, jonka poistamme asiakkaalta. Tarinoiden tehtävä on auttaa ja yksinkertaistaa, ei luoda lisää kerroksia tai johdattaa huomiota pois yrityksen tuotteiden heikkouksista.

Tarveytimeen osuminen ei tarkoita ilmaisun mehuttomuutta tai luovuuden perikatoa.

Tarinoiden tehtävä on auttaa ja yksinkertaistaa, ei luoda lisää kerroksia tai johdattaa huomiota pois yrityksen tuotteiden heikkouksista.

Elämyksellisyydelle, voimakkaalle visuaalisuudelle ja kiehtoville tarinoille on elintärkeä paikkansa, kun ne kiinnittyvät brändin tärkeimpään ytimeen asiakkaan kannalta. Jos asiakkaan tuotteelta haluama hyöty on viihde-elämys, tulee brändin kuten Coca-Cola tai Clash of Clans täyttää tätä tarvetta all-in -otteella viestinnällään.

Salesforce on esimerkki yrityksestä, joka tekee brändäyksellä vaikeasta ja kuivasta kiehtovaa ja helppoa.  Trailblazereiden  yritys, verkosto ja heimo on elämysmaailmoin tarinoitettu väkevästi läpeensä – ja ratkaisu toimii kuin häkä. Markkinoinnin ja palveluiden ohjauksen automaatiojärjestelmien suurin käytön este on ajatus siitä, että ne ovat vaikeita omaksua ja käyttää, jolloin kaikki oppimista ja hyödyntämistä tukeva tarinallinen helpottaminen ja paketointi osuu asiakastarpeen ytimeen.

Aidon asiakasymmärryksen merkitys

Asiakasymmärryksen tärkein tehtävä on auttaa ymmärtämään asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet. Sen pohjalta hahmottuvat osuvat tavat rakentaa tuote, palvelut, kommunikointi ja organisoida ja fokusoida koko yrityksen toiminta asiakkaalle tärkeimmän ongelman ratkaisuun. 

Viisas brändäys on alisteinen ymmärrykselle siitä, mitä yritys pystyy kilpailukykyisesti toimittamaan. Yrityksen toiminta pelkistyy kannattavaan asiakkaiden toiveiden täyttämiseen ja jatkuvaan oppimiseen.  

Asiakasymmärrys ja ennakoiva tulevaisuudenkuva ovat ensimmäinen kolmasosa menestyvästä markkinoinnista. Toinen kolmannes on palveluiden rakentaminen asiakastarpeita vastaaviksi, ja viimeinen kolmannes viestintää ja myyntiä.

Ikävä kyllä ennakoiva asiakasymmärrys on markkinoinnin laiminlyödyin ja alipanostetuin osa-alue edelleenkin. Ja asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen vain yksi yrityksen tavoitteista monien muiden keskenään tasavahvojen prioriteettien joukossa.

Asiakasymmärrys ja ennakoiva tulevaisuudenkuva ovat ensimmäinen kolmasosa menestyvästä markkinoinnista.

Kun asiakasymmärrys ja tulevaisuudenkuva on hyvin mietitty, on osuvien palveluiden rakentaminen ja hyvän kommunikaation tekeminen paljon helpompaa.  

Vuoteen 2030 mennessä markkinointiratkaisujen uskotaan olevan käytännössä sataprosenttisesti asiakaskeskeisiä – kiitos asiakkaan käytössä olevien työkalujen jatkuvan parantumisen, elämyksellisyyden ja ylitoimialaisen globaalin kilpailun. Tulevaisuuden markkinointi yhdistää sinusta kiinnostuneet asiakkaat palveluihisi, joilla voit parantaa heidän elämänsä laatua. 

Tänäänkin on hyvä päivä selkeyttää yrityksesi tekemistä, ja pistää markkinoinnissa uusi vaihde silmään. Lue lisää asiakasymmärrys- ja konsultointiprojekteistamme

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää.

Subscribe to Email Updates