Tutkimusten mukaan työnantajabrändiin todellakin kannattaa panostaa. Kun Dingle marraskuussa 2016 laajensi työnantajabrändäykseen, meitä siis tietenkin kiinnosti, kuinka hyvin työnantajabrändin arvo oikeasti ymmärretään – ja ennen kaikkea: miten työnantajabrändäys toteutuu käytännössä?

Päätimme kysyä suoraan yritysten viestintä-, markkinointi- ja HR-osaajilta, missä mennään. Kokosin tähän blogitekstiin muutaman mielenkiintoisen huomion, ja tarkemmin kyselyn tuloksia ja työnantajabrändäystä avataan e-kirjassamme, jonka voit ladata ilmaiseksi postauksen lopusta.

Mistä työnantajabrändäyksessä oikein on kyse?

Yrityskulttuuria voisi ajatella organisaation persoonallisuutena. Se koostuu erilaisista tavoista, arvoista ja uskomuksista, joita työntekijät yhdessä rakentavat ja ylläpitävät päivittäisessä vuorovaikutuksessa.

Kulttuuri lävistää kaiken yrityksen toiminnan. Parhaimmillaan sitä heijastelevat sekä sisäinen että ulkoinen viestintä: niin kokouskäytännöt, rekryprosessit kuin kampanjalähdötkin. Kyse on ennen kaikkea mahdollisuudesta kertoa yrityksen (menestys)tarinaa ja erottua kilpailijoista kaikessa siinä, mitä yritys tekee.

Työnantajabrändäyksessä on pohjimmiltaan kyse juuri siitä, että yrityksen kulttuurista viestitään juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Parhaimmillaan yrityskulttuuri muodostaa merkittävän kilpailuedun, sillä sen avulla voi paitsi rakentaa yrityksen brändiä, myös houkutella oikeat osaajat ja sitouttaa työntekijöitä tehokkaasti.

Kyselyn tulokset: yrityskulttuurin arvo nähdään, mutta käytäntö sakkaa

Jos duunissa on hyvä meinkinki, sen luulisi näkyvän myös ulospäin ilman sen kummempaa mainostusta, vai mitä? 

Asia ei ole ihan niin simppeli kuin voisi kuvitella, kuten kyselystä hyvin kävi ilmi. Vastaajista vain 34% esimerkiksi ajatteli, että oman työnantajan viestintä antaa oikean kuvan organisaatiokulttuurista.

Dingle yrityskulttuurista työnantajabrändäykseen tutkimus.png

Lisäksi vastauksista selvisi muun muassa, että niissä yrityksissä, joissa ei ole määriteltyä yrityskulttuuria, työntekijöitä kannustetaan osallistumaan kulttuurin rakentamiseen ja siitä viestimiseen huomattavasti vähemmän kuin niissä yrityksissä, joissa organisaatiokulttuuri on määritelty sisäisesti.

Vastauksia analysoidessa nousi muutenkin varsin selkeästi esiin, että juuri tavoitteellinen toiminta on tärkein edellytys houkuttelevan työnantajabrändin rakentumiselle – eli sille, että hyvä työntekijäkokemus näkyy myös ulospäin.

Dingle yrityskulttuurista työnantajabrändäykseen tutkimus 2-1.png

Sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen paras kilpailuetu

Hyvä työnantajabrändi ei siis ole mitään päälleliimattua brändihöttöä, vaan se rakentuu yrityksen aitojen arvojen ja ihan normaalin arjen päälle.

Kuten kyselyn tuloksista kävi ilmi, työnantajabrändin rakentaminen vaatii yritykseltä ennen kaikkea tahtotilaa ja systemaattisuutta. Ei siis riitä, että työntekijöiden kesken on hyvä meininki, vaan johdon täytyy lisäksi pystyä luomaan innostava ja osallistava ilmapiiri ja tarjota työntekijöille työkalut tehokkaaseen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Hyvä yrityskulttuuri on lähellä sydäntäni myös henkilökohtaisesti, kuten kaikilla dinglaajilla. Halusimme kirjoittaa aiheesta e-kirjan, joka toimii yleiskatsauksena työnantajabändäykseen. Kirjassa käydään käytännöllisesti ja esimerkkien kautta läpi työnantajabrändäyksen perusteet aina yrityskulttuurin rakentumisesta sisäisen viestinnän merkitykseen ja ulkoisesta viestinnästä työnantajabrändin rakentamiseen.  

Jos nämä aiheet herättävät sinussakin kutkuttavaa kiinnostusta, pääset lataamaan oppaamme alla olevasta linkistä. Antoisia lukuhetkiä!

Dingle e-kirja yrityskulttuurista työantajabrändäykseen.png

Lataa ilmainen e-kirja Yrityskulttuurista työnantajabrändäykseen

 

Subscribe to Email Updates